C/ Comte Borrell, 179-183. Barcelona - Tel: 93 424 51 02

BAIXA VISIÓ

MISSIÓ

La vocalia de Baixa Visió treballa per donar la màxima informació sobre aquesta especialitat , encara tan desconeguda, dins de l’optometria i de la societat en general. Informació sobre que es la baixa visió.

VISIÓ

Amb aquesta vocalia el que es pretén es conèixer com és treballar la baixa visió i crear un feedback entre els col·legiats i la vocalia, per treballar amb els mateixos criteris i protocols, per beneficiar ‘aquesta manera el pacients que tinguin baixa visió.

OBJECTIUS

Treballar de manera honrada i honesta

Treballar d’una manera professional amb rigorós criteri científic

Compartir informació entre els associats pel bé de la societat

Formació dels nostres associats sobre totes les novetats tecnològiques