C/ Comte Borrell, 179-183. Barcelona - Tel: 93 424 51 02

QUI SOM

EL COL·LEGI OFICIAL D'ÒPTICS OPTOMETRISTES I ÒPTIQUES OPTOMETRISTES DE CATALUNYA

Com a màxim òrgan representatiu de la professió, el nostre objectiu principal és fomentar el desenvolupament de la professió i vetllar perquè l’activitat professional ofereixi a la societat les garanties suficients de qualitat i competència.

La nostra professió ha d’estar regulada per una entitat que no solament reuneixi i representi tots els ciutadans i ciutadanes que l’exerceixen, sinó que, a més a més, es preocupi per garantir la defensa de tots els interessos derivats del reconeixement administratiu, professional, econòmic i social cap aquesta activitat, es per això què, som una corporació sense cap tipus d’interès lucratiu que vetlla pel desenvolupament científic i tècnic dels seus membres, per l’adequada regulació de les diferents formes i espais d’exercici professional així com per establir els mecanismes i contactes que siguin necessaris.

La regulació positiva d’una activitat professional i, en concret, la configuració d’un col·legi professional són totalment compatibles amb els principis constitucionals de la llibertat d’empresa, la iniciativa privada i la llibertat d’associació, d’acord amb la jurisprudència del nostre país que s’empara en la capacitat estatal d’intervenció en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer, per fer possible el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.

D’altra banda, la configuració d’un col·legi professional no exclou la lliure concurrència d’altres associacions privades que puguin sorgir en defensa dels interessos dels membres del mateix sector, i respecte de les quals resulta plenament garantit l’exercici del dret d’associació.

El Col·legi es fa dipositari, davant de l’administració, de les altres corporacions professionals i del conjunt de la societat, d’unes garanties mínimes de capacitació professional. Els requeriments per a la col·legiació en justifiquen la seva obligatorietat i és per això que el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya mai no col·legiarà un ciutadà o ciutadana que, entre d’altres possibles requeriments estatutaris, no acrediti la titulació acadèmica corresponent.

El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya agruparà obligatòriament tots els Òptics Optometristes i totes les Òptiques Optometristes que es trobin en alguna de les situacions previstes per la legislació vigent i que exerceixin la professió, en qualsevol de les seves modalitats, dins l’àmbit territorial de Catalunya.

La incorporació al Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya, en la situació d’exercent, és condició i requisit indispensable per a poder exercir a Catalunya la professió d’Òptica i Optometria, en qualsevol de les seves modalitats o especialitats, independentment que treballin per compte propi o d’altri, sigui en establiments d’òptica (com a titular, cotitular, adjunt, substitut o qualsevol altra forma), en centres optomètrics, en l’Administració (central, organismes autònoms, Administració autonòmica, provincial o local), en hospitals, clíniques o en qualssevol altres centres o empreses públiques, semipúbliques o privades, i les que puguin sorgir en un futur.

Coooc

Aquesta web utilitza galetes per a la millora dels nostres serveis i de la teva experiència com a usuari o usuària. En cas que continuïs navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per a més informació sobre la nostra Política de Galetes clica aquí. Cookies View more
Acceptar